Murat Özkan

Murat Özkan

Murat Özkan

Pladis IT Direktörü

MURAT ÖZKAN

Lisans Eğitimini 1988-1993 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde

tamamladı. 1993 yılında Arcelik’te Sistem Analisti olarak kariyer hayatına başladı. 1997 yılında Philip

Morris Türkiye’de sistem analisti olarak çalışmaya başlayıp çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2006

yılında Teknoloji Müdürlüğüne atandı. 2007 yılında Philip Morris International de Uluslararası SAP

Projesini yönetmek için İsviçre’ye atandı. 2008 yılında Uluslararası SAP Projesinin Türkiye ayağının

başına gelmek için Türkiye’ye döndü. 2009 yılında Philip Morris Türkiye Satış ve Pazarlama

Sistemlerinin yöneticisi olarak atanıp bu görevi 3 yıl sürdürdü. 2012 yılında Philip Morris Güney Afrika

Bilgi Sistemleri Bölümü Yöneticisi olarak çalışma hayatına devam ettikten sonra 2013 Ağustosundan

itibaren Philip Morris International Global Teknoloji Servisleri 30 ülkeden sorumlu EEMA Bölgesi

Yöneticisi olarak görev yaptı. 2014 Kasım’ında Yıldız Holding Bilgi Sistemlerinde göreve başladı. 2015

Şubatından itibaren pladis Turkey, MENA & CA CIO görevini sürdürmektedir.